دسته بندی محصولاتکمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

گلیم فرش نقشه لاجوردی

300,000 تومان

گلیم فرش به نوعی کفپوش گفته می شود که بر خلاف فرش ماشینی دارای خاب یا همان پرز نیست و بافت آن شامل تار و پود در هم تنیده شده است به همین دلیل اط لحاظ نرمی و لطافت با فرش ماشینی متفاوت بوده و کمی خشک تر است.  این محصولدر سایز بندی مشابه با ابعاد فرش و هم به صورت رولی در عرض های مختلف تولید می کند. در بافت گلیم  عمدتا از پنبه یا پشم برای تار و از نخ پشم یا پلی استر و بی سی اف برای پود آن استفاده می شود.


گلیم فرش نقشه گلستان سیلور

300,000 تومان

گلیم فرش به نوعی کفپوش گفته می شود که بر خلاف فرش ماشینی دارای خاب یا همان پرز نیست و بافت آن شامل تار و پود در هم تنیده شده است به همین دلیل اط لحاظ نرمی و لطافت با فرش ماشینی متفاوت بوده و کمی خشک تر است.  این محصولدر سایز بندی مشابه با ابعاد فرش و هم به صورت رولی در عرض های مختلف تولید می کند. در بافت گلیم  عمدتا از پنبه یا پشم برای تار و از نخ پشم یا پلی استر و بی سی اف برای پود آن استفاده می شود.


گلیم فرش نقشه عروس

300,000 تومان

گلیم فرش به نوعی کفپوش گفته می شود که بر خلاف فرش ماشینی دارای خاب یا همان پرز نیست و بافت آن شامل تار و پود در هم تنیده شده است به همین دلیل اط لحاظ نرمی و لطافت با فرش ماشینی متفاوت بوده و کمی خشک تر است.  این محصولدر سایز بندی مشابه با ابعاد فرش و هم به صورت رولی در عرض های مختلف تولید می کند. در بافت گلیم  عمدتا از پنبه یا پشم برای تار و از نخ پشم یا پلی استر و بی سی اف برای پود آن استفاده می شود.


گلیم فرش نقشه پاپیون

300,000 تومان

گلیم فرش به نوعی کفپوش گفته می شود که بر خلاف فرش ماشینی دارای خاب یا همان پرز نیست و بافت آن شامل تار و پود در هم تنیده شده است به همین دلیل اط لحاظ نرمی و لطافت با فرش ماشینی متفاوت بوده و کمی خشک تر است.  این محصولدر سایز بندی مشابه با ابعاد فرش و هم به صورت رولی در عرض های مختلف تولید می کند. در بافت گلیم  عمدتا از پنبه یا پشم برای تار و از نخ پشم یا پلی استر و بی سی اف برای پود آن استفاده می شود.


گلیم فرش نقشه مرجان گردویی

300,000 تومان

گلیم فرش به نوعی کفپوش گفته می شود که بر خلاف فرش ماشینی دارای خاب یا همان پرز نیست و بافت آن شامل تار و پود در هم تنیده شده است به همین دلیل اط لحاظ نرمی و لطافت با فرش ماشینی متفاوت بوده و کمی خشک تر است.  این محصولدر سایز بندی مشابه با ابعاد فرش و هم به صورت رولی در عرض های مختلف تولید می کند. در بافت گلیم  عمدتا از پنبه یا پشم برای تار و از نخ پشم یا پلی استر و بی سی اف برای پود آن استفاده می شود.


گلیم فرش نقشه گلستان

300,000 تومان

گلیم فرش به نوعی کفپوش گفته می شود که بر خلاف فرش ماشینی دارای خاب یا همان پرز نیست و بافت آن شامل تار و پود در هم تنیده شده است به همین دلیل اط لحاظ نرمی و لطافت با فرش ماشینی متفاوت بوده و کمی خشک تر است.  این محصولدر سایز بندی مشابه با ابعاد فرش و هم به صورت رولی در عرض های مختلف تولید می کند. در بافت گلیم  عمدتا از پنبه یا پشم برای تار و از نخ پشم یا پلی استر و بی سی اف برای پود آن استفاده می شود.


گلیم فرش نقشه کتیبه

300,000 تومان

گلیم فرش به نوعی کفپوش گفته می شود که بر خلاف فرش ماشینی دارای خاب یا همان پرز نیست و بافت آن شامل تار و پود در هم تنیده شده است به همین دلیل اط لحاظ نرمی و لطافت با فرش ماشینی متفاوت بوده و کمی خشک تر است.  این محصولدر سایز بندی مشابه با ابعاد فرش و هم به صورت رولی در عرض های مختلف تولید می کند. در بافت گلیم  عمدتا از پنبه یا پشم برای تار و از نخ پشم یا پلی استر و بی سی اف برای پود آن استفاده می شود.


گلیم فرش نقشه چوبی

300,000 تومان

گلیم فرش به نوعی کفپوش گفته می شود که بر خلاف فرش ماشینی دارای خاب یا همان پرز نیست و بافت آن شامل تار و پود در هم تنیده شده است به همین دلیل اط لحاظ نرمی و لطافت با فرش ماشینی متفاوت بوده و کمی خشک تر است.  این محصولدر سایز بندی مشابه با ابعاد فرش و هم به صورت رولی در عرض های مختلف تولید می کند. در بافت گلیم  عمدتا از پنبه یا پشم برای تار و از نخ پشم یا پلی استر و بی سی اف برای پود آن استفاده می شود.


گلیم فرش نقشه ساوین

300,000 تومان

گلیم فرش به نوعی کفپوش گفته می شود که بر خلاف فرش ماشینی دارای خاب یا همان پرز نیست و بافت آن شامل تار و پود در هم تنیده شده است به همین دلیل اط لحاظ نرمی و لطافت با فرش ماشینی متفاوت بوده و کمی خشک تر است.  این محصولدر سایز بندی مشابه با ابعاد فرش و هم به صورت رولی در عرض های مختلف تولید می کند. در بافت گلیم  عمدتا از پنبه یا پشم برای تار و از نخ پشم یا پلی استر و بی سی اف برای پود آن استفاده می شود.


فرش 700 شانه نقشه آرونا

6,750,000 تومان

فرش 700 شانه ،صد در صد اکرولیک، ده رنگ نما،بافت انواع پادری و کناره و سایز فرش دلخواه شما09132600572


فرش 700 شانه نقشه لوکس

6,750,000 تومان

فرش 700 شانه ،صد در صد اکرولیک، ده رنگ نما،بافت انواع پادری و کناره و سایز فرش دلخواه شما09132600572


فرش 700 شانه نقشه ناردون

6,750,000 تومان

فرش 700 شانه ،صد در صد اکرولیک، ده رنگ نما،بافت انواع پادری و کناره و سایز فرش دلخواه شما09132600572


فرش 700 شانه نقشه چکاوک

6,750,000 تومان

فرش 700 شانه ،صد در صد اکرولیک، ده رنگ نما،بافت انواع پادری و کناره و سایز فرش دلخواه شما09132600572


فرش 700 شانه نقشه میترا

6,750,000 تومان

فرش 700 شانه ،صد در صد اکرولیک، ده رنگ نما،بافت انواع پادری و کناره و سایز فرش دلخواه شما09132600572


فرش 700 شانه نقشه هالیدی

6,750,000 تومان

فرش 700 شانه ،صد در صد اکرولیک، ده رنگ نما،بافت انواع پادری و کناره و سایز فرش دلخواه شما09132600572


فرش 700 شانه نقشه رها

6,750,000 تومان

فرش 700 شانه ،صد در صد اکرولیک، ده رنگ نما،بافت انواع پادری و کناره و سایز فرش دلخواه شما09132600572


فرش 700 شانه نقشه خزان

6,750,000 تومان

فرش 700 شانه ،صد در صد اکرولیک، ده رنگ نما،بافت انواع پادری و کناره و سایز فرش دلخواه شما09132600572